Opći uvjeti poslovanja i korištenjaPodaci, informacije i aplikacije s internet servisa HocuSvojWeb.com dostupni su korisnicima i posjetiteljima u skladu s uvjetima i ograničenjima navedenim u nastavku.

Internet servis Hocu Svoj Web je u vlasništvu obrta Coding, sa sjedištem u Slavonskom brodu, Dunavska 2, upisanog u obrtni registar u Slavonskom Brodu, OIB: 67181190618

HocuSvojWeb je internet servis za izradu i odrzavanje web stranica.

Sastavni dio Općih uvjeta poslovanja i korištenja čine Izjava o privatnosti te Politike kolačića.

Opći uvjeti su skup pravila koji određuju odnose između Vlasnika Stranice, korisnika i posjetitelja.

Vlasnik stranice je vlasnik internet servisa HocuSvojWeb.com, osoba ovlaštena za zastupanje Coding obrta za informatičke usluge, administrator stranice.

Korisnik je svaka osoba, fizička ili pravna koja se registrirala na servisu HocuSvojWeb.com kako bi kreirala svoju web stranicu.

Posjetitelj je svaka osoba, fizička ili pravna koja pristupa internet servisu HocuSvojWeb.com.


Opis servisa

HocuSvojWeb svojim korisnicima omogućava korištenje web softvera za izradu i upravljanje web stranicama.

Nakon zaprimljene narudžbe HocuSvojWeb servis u korisnikovo ime registrira HR domenu, te na web hosting postavlja softver za upravljanje web stranicama. Nakon što su web stranice postavljene i u funkciji klijent dobiva mailom upute za korištenje i podatke za prijavu u korisničko sučelje odakle je u mogućnosti upravljati svojim web stranicama i uređivati sve sadržaje.Web hosting

Redovna godišnja cijena iznosi 70,00 €.
Odgovornost autora sadržaja

Korisnik je odgovoran za sve materijale koje objavi na svojim web stranicama te za svu moguću štetu prouzrokovanu njima.Kršenje autorskih i intelektualnih prava

Ukoliko smatrate da materijal povezan za HocuSvojWeb servisom krši Vaša autorska ili intelektualna prava molimo vas da nas odmah kontaktirate na info@hocusvojweb.com. Svi takvi upiti će biti odgovoreni i servis će poduzeti potrebne radnje kako bi uklonio sporne materijale.Preuzimanje sadržaja sa web stranica

Po isteku placene godine web hostinga ukoliko korisnik ne želi nastaviti koristiti uslugu HocuSvojWeb servis mu nije dužan isporuciti sadržaj i materijale koji su bili na web stranicama te korisnik to treba uciniti samostalno.
Također korištenjem servisa HocuSvojWeb.com korisnik ne stječe pravo na preuzimanje izvornog koda web stranice odnosno datoteka potrebnih sa funkcioniranje web stranice.Promijene uvijeta i pravila korištenja

Vlasnik zadržava pravo promjena navedenih uvjeta korištenja Stranica i drugih uvjeta poslovanja bez prethodne najave.Sudska nadležnost

Sud u Slavonskom Brodu je nadležan za sve zahtijeve i sporove.